Ιχνοστοιχεία

 
Ferrum

4.79

   
AMINA-Mag

5.32

   
Calflux

6.10

 
 
Dia-MIX

7.45

   
Dynamic

11.17

   
Supa Copper

12.98

 
 
Mn elements

15.96

         
Φόρτωση ...